Årsmøte 2024 vel gjennomført


Nyvalgt leder takker tidligere leder for veldig god innsats i mange år

Onsdag var det årsmøte i idrettslaget, og flere saker ble avgjort for å legge til rette for det kommende driftsåret. Allidrett ble opprettet som egen gruppe, og idrettslaget ble med på stolpejakten for første gang. Mangeårige leder Per Gunnar Feragen gikk av som både styreleder og medlem i styret, og ble erstattet av Malin Hamsund Årbogen. Nyvalgt leder Bjørnar Rønning takket tidligere leder for mye godt arbeid de siste årene, og overraket blomster som takk.


Referat fra årsmøtet blir publisert så snart det er klart.